Bizans Generalleri Problemi

Blockchain dünyasında kullanılan mutabakat yöntemlerinden birisi de Bizans Generalleri Problemi‘dir.

Bizans generalleri problemi mutabakat yöntemi.

Bizanslı generallerin kullandığı bir yöntemden ismini alan, yeni ve az kullanılan bir mutabakat yapısıdır. Bizans İmparatorluğu’nda, imparatordan gelen emirlerin gerçek olup olmadığını anlamak için, generallerin kullandığı oldukça basit ve etkili bir yöntem vardı. İmparator, ordusuna bir emir vereceği zaman bunu generallere ulaştırmak için birden fazla ulak yollamakta ve generaller de emri aldıklarında kendi aralarında ulaklar ile bu emirleri paylaşmaktaydılar. Bu süreç içinde eğer imparatordan gelen emir ulakların çoğunluğu tarafından doğrulanmış ise bu emrin doğru olduğu kabul edilir, azınlıkta kalan emirler göz ardı edilirdi.

Bu çözüm, Blockchain dünyasına şu şekilde yansıdı: Ağ yapısına dahil her doğrulayıcı (validator) rolüne sahip düğüm için özel bir açık-gizli anahtar ikilisi oluşturulur. Her düğüm diğer düğümlerin açık anahtar bilgisine sahiptir.

Düğümler kendisine gelen bir işlem (transaction) bilgisini, kendi üzerinde tutulan veri yapısını kullanarak kontrol eder, onayladığı bir işlemi imzalayarak ağ ile paylaşır. Eğer bir işlem belirli bir sayıda (mesela 2n düğümden oluşan bir ağ için bu sayı n+1 olabilir) düğüm tarafından onaylanmış ise mutabakat sağlanmış kabul edilir ve bu işlem ağ tarafından geçerli işlem olarak tanımlanır.

Proof of Work, Proof of Stake gibi yaklaşımlardan farklı olarak, PBFT kaynak sahipliği (donanım, pay gibi) akış içerisinde soyutlanmakta, bu sayede en küçük katılımcı bile dahil olduğu ağın yapısında söz sahibi olmaktadır.

Bu yaklaşım kapsamında ağa dahil olan tüm doğrulayıcı makinelerin birbirinden haberdar olması ve ağa dahil olacak yeni bir doğrulayıcının merkezi bir sistem tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu durum blockchain yaklaşımının temellerinden olan “herkese açık, merkezi olmayan ağ yapısı” kavramı ile çelişir. Bundan dolayı bu mutabakat yaklaşımını, açık (public) yapılar yerine, daha çok şirketlerin tercih ettiği özel (private) blockchain ağ yapıları içerisinde değerlendirmek daha doğru olur.

Facebook Libra ve Linux Foundation önderliğinde kurulan HyperLedger platformu, varsayılan mutabakat yapısı olarak PBFT kullanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir